AB ekonomisi gelişme gösteriyor mu?

0

Bu hafta Reel Ekonomi, Avrupa’daki ekonomik yavaşlama ve büyümeye ilişkin gelişmelere odaklanıyor. Programın konuğu Almanya Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici…

Avrupa Komisyonu’nun mali işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovic ile Avrupa ekonomisinin büyüme hızına dair tüm detayları konuştuk. Biz de kameralarımızı Polonya’ya çevirerek sektörün geleceğe dair işaretlerine bir göz atacağız. Daha sonra Avrupa ihracat şampiyonu Almanya’ya katılacağız ve olası pazar risklerini tartışacağız.

*Jens Ulbrich:* “İç piyasa koşullarına bakarsak enerji maliyetlerimiz düşük ve enflasyon sıfıra yakın. Bu durum tüketicilere teşvik için yüksek maaşlı alım gücü sağlıyor. Ayrıca ülkelerde yatırım oranlarının çift hanelerde olduğunu görüyoruz. İspanya, Portekiz ve İrlanda gibi”.

Büyüme göstergelerinden biri istihdam oranıdır: bu rakamlar Avrupa’da %9,5 ve Avro bölgesinde %11 iken, işsizlik oranı en çok Slovakya’da düşmüştür. Bunu İspanya ve İrlanda izledi. Sadece dört ülke işsizlik oranlarını artırdı. Diğer büyüme göstergelerine hızlıca bir göz atalım.

Sanki garajdan çıkarılan yarış arabaları tekrar pistlere çıkıyor…

Büyüme sinyalleri gelmeye başladı…

Tıpkı yarışın ilk turlarında olduğu gibi, yarışmacılar önlemler, strateji ve bazı zorluklar nedeniyle farklı hızlarda ilerliyorlar.

Avro bölgesinde gayri safi milli hasıla geçen yıla göre arttı. Bu rakam sadece Fransa’da sabit kaldı.

En hızlı büyüyen ülkeler Letonya, Malta, Çek Cumhuriyeti ve İspanya oldu.

Yarış arabalarının işleyişinin bir başka göstergesi de mükemmel performanslarıdır…

Hanehalkı harcamaları arttı.
İhracat artıyor.
İthalat verileri de yeniden arttı.

Yarışın bitmesine daha çok var. Araçlar yavaş ilerlese bile sorunsuz bir başlangıç ​​oldu.

Bir diğer gösterge de sektörün durumu: Sanayi üretim endeksi verileri bize gelişme hızını gösteriyor, ekonomi ve farklı sektörlerde ne kadar katma değer yaratıldığı hakkında bilgi veriyor. Bu veriler yaşam belirtileri gösteriyor ve şimdi yavaş yavaş gelişiyor.

Şimdi bu gelişmelere bir göz atmak için Polonya’ya dönüyoruz.

Avrupa ihracatının yüzde 80’ini oluşturan sanayi ürünleri üretimi, kıta ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Gelişmekte olan Polonya ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılası %3 arttı. 2015 yılında sanayi üretimi verilerinin %5,5 artması bekleniyor. Şu anda Avrupa’da şehir içi otobüs üretiminde lider olan Polonya’nın en önemli şirketlerinden birinin konuğuyuz.

Dariusz Michalak, Solaris Derneği CEO‘Bu: “Rakamlara bakarsak son yıllarda satışlarımızda çok büyük bir düşüş olmadı. Bunun sebebi ise Avrupa ve dünyanın diğer ülkeleri gibi bir çok yere ürünlerimizi satabilmemizdir. Satışların düştüğü pazarlarda farklı ürün arayan müşterilere odaklanıyoruz.”

Solaris gibi şirketler Avrupa ekonomisi için çok önemlidir. Otomotiv endüstrisi Avrupa’da 12 milyon kişiyi istihdam etmekte ve Avrupa Birliği’nin gayri safi milli hasılasının %4’ünü temsil etmektedir.

“Sanayi üretiminin gelişimi, Avrupa’da ekonomik büyümeyi hedefliyor. Ancak bu büyüme hızı ülkeden ülkeye değişmektedir.

Fransa, Hollanda ve Estonya gibi ülkeler sanayi üretiminde eksi değerler gösterdi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi büyüyen Avrupa pazarlarında güçlü bir iyileşme gözlendi.

Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkede büyüme oranları nasıl gidiyor? Şehir turuna başlamadan önce bu soruyu Poznan Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi Profesörü Tadeusz Kowalski’ye sorduk.

Tadeusz Kowalski, Poznan Üniversitesi, Profesör: “Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerin ekonomileri Batı Avrupa ülkeleri kadar gelişmiş değil. Bu ülkelerdeki büyüme oranı yüksek ama gerçekçi olmak zorundayız. Gelişmiş Avrupa ülkelerindeki kişi başına düşen gelir rakamlarını yakalamak için üretim hızı olarak 20 yıla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

Avro bölgesi ülkelerinin yaklaşık yarısının ekonomileri hala durgun. Sektörden sektöre farklılık gösterse de Orta Avrupa’daki her pazar genişleme sürecinde…

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industrial_production_

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee1_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2015-02-04_forecast_winter_2015_en.htm

euronews: Avrupa Komisyonu’nun Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovic şu anda yanımızda… Ekonomik gelişme Avrupa’nın farklı yerlerinde farklılık gösteriyor. Avrupa’da gerçek topyekun kalkınmanın mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?

Almanya Merkez Bankası ve Avrupa Ekonomi Komiseri Pierre Moscovici: ”HAYIR. Avrupa şu anda yaralarını sarıyor. Ekonomik gelişme kaplumbağa hızıyla ilerliyor… Avro bölgesi ile diğer Birlik üyesi ülkeler arasında da eşitsizlik var”.
euronews: “Neden bir fark olduğunu düşünüyorsun?”

Pierre Moscavic: “Çünkü kurallar daha katı olduğu için Euro bölgesi krize daha fazla uyum sağlamak zorunda kaldı. Biraz önce yakaladığımız ekonomik büyüme oranlarını karşılaştıralım. Şimdi, Kasım ayında daha fazla veri gelecek. Fark %0,2 veya %0,3’tür. Bu oran önceki yıllarda ikiye katlandı.”

euronews: “Euro bölgesinde ekonomik büyüme için birçok girişim var. Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişleme politikası bunlardan sadece biri… Bu politikadan vazgeçilirse ne olur?”

Pierre Moscavic: “Parasal genişlemeye ihtiyaç varsa onu hayata geçireceğiz. Ekonomiye bu tür müdahalelerde bulunmak sorun değil. Ancak, parasal genişleme her şey değildir. Öncelikle kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Vergi düzenlemesi devam etmeli. Ayrıca yatırım da önemli… Son olarak parasal genişleme politikası. Bu dört hedefe ulaşabilirsek, büyümeyi istikrara kavuşturacağız.”

euronews: “İşler yolunda gitmezse, bir B planımız var mı?”

Pierre Moscavic: ”Ya öyle olsa” diyenlerden hiç olmadım. Avrupa Merkez Bankası’nın uzun vadeli politikaları vardır. Ekonomi düzeliyor diye reformları küçültmemize gerek yok. Bu, işgücü piyasası ve emeklilik konuları için de geçerli…”

euronews: “Düşük gelirli ülkelerin iç pazarı tehdit ettiğini düşünüyor musunuz?”

Pierre Moscavic: “Hayır… Bu ülkeye ya da bu ülkeye isim veremem. Ancak daha fazlasını yapması gereken ülkeleri biliyoruz. Hiç şüphe yok. Bazılarını biliyorum.

“İkinci önemli konu yatırım. Avrupa’nın daha fazla yatırıma ihtiyacı var. 10 yılda dünya ekonomileri arasında nasıl daha rekabetçi olabiliriz? Avrupa’da gelişmekte olan ülkeler şu anda zorlanıyorsa ya da biz yatırım yapamıyorsak bunu başarmak zorundayız.

euronews: “Artık Almanya’da Guillaume Desjardins’e bağlanıyoruz. Almanya, Avrupa’nın en büyük ihracatçısı ve kıta ekonomisinin motorudur. Pazarın büyümesi gerçekten çok kırılgan ve diğer gelişmekte olan pazarlar gibi Çin ekonomisi de durgunluk tehdidi altında”.

Rainer Hundsdorfer, makinelerinizi soğutan bileşenler geliştirmede uzmanlaşmıştır ve bunları dünya çapında pazarlamaktadır. Şirketi ilk kurduğunda yanında 35 kişi çalışıyordu. Şimdi bu rakam 12 bin civarında.

Alman ürünlerini dünyanın her yerine satar.

Rainer Hundsdorfer, EBM Papatya:EBM Papst şirketi, ürünlerinin %75’ini Almanya dışına ihraç ediyor. İtalya ve Fransa hızla büyüyor. Almanya ve Kuzey Amerika ülkeleri de iyi durumda… Çin ekonomisinde bir yavaşlama var ama büyüme devam ediyor. Ancak diğer Asya ülkeleri şu anda iyi gidiyor.”

Tüm bu ihraç malları Avrupa’da iş fırsatları sunuyor.

Ancak son zamanlarda Çin ekonomisi yavaşladı. Şu anda, bu ülkedeki tüketici talebinin azalacağına dair korkular var.

Diğer bir sorun ise Rusya ve Brezilya gibi petrol ihraç eden ülkelerin ekonomilerinin darbe alması ve ham petrol fiyatlarının son 16 ayda %57 oranında düşmesi.

Öyleyse BRICS Dünya ülkeleri olarak bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’da çarklar yavaşlayabilir.

euronews: “Avrupa’da üretilen malların yüzde 18’i Çin, Rusya ve Brezilya’dan ithal ediliyor. öz BRICS Kendi ülkeleri almazsa Avrupa kime satacak bu ürünleri?”

Alman Merkez Bankası bu durumdan şimdilik endişeli değil ve gelişmekte olan bu ülkelerin ekonomik sorunlarının Avrupa’nın toparlanma sürecini etkilemeyeceğine inanıyor.

Almanya Merkez Bankası ekonomisti Jens Ulbrich: “İç piyasa koşullarına bakarsak enerji maliyetlerimiz düşük ve enflasyon neredeyse sıfır. Bu durum tüketicilere teşvik için yüksek ücretlerle satın alma gücü sağlamaktadır. İspanya, Portekiz ve İrlanda gibi ülkelerde de çift haneli yatırım oranları görüyoruz. Bizim gibi belirli sektörlerdeki şirketler en çok Çin’deki yavaşlamadan etkileniyor. Alman ihracatının %6’sı Çin’e gidiyor. Ancak otomotiv sektöründe bu oran yüzde 10. Şirketler diğer yurt dışı pazarlara yönelmezlerse ekonomik yavaşlamadan en çok Çin’de etkilenecekler” dedi.

Bundesbank iyi çalıştı ve BRICS ülkeler ekonomilerinin yavaşlayacağına inanıyor. Ancak bu yeni bir krize yol açmayacaktır.

Jen Ulrich: “Bu, Avro bölgesi ekonomisinin büyümesini %0,2 oranında azaltacaktır. Bu rakam çok yüksek değil. Asıl tehlike, piyasanın belirsizliği ve finansal piyasaların oynaklığıdır”.

Rainer Hundsdorfer, EBM Papatya: ”Yani bunun anlamı; Gözümüzü açık tutmalı ve yeni pazarlar aramalıyız” dedi.

Sonuç olarak Bundesbank, risk şu anda artmakta olsa bile Çin’in önemli bir pazar ortağı olmaya devam edeceğine inanıyor.

https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Home/home_node.html

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/mobile/index.php#Page?title=Extra-EU%20trade%20in%20goods&lg=en

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43229.0

euronews: “Çin ekonomisindeki yavaşlama sizi endişelendiriyor mu?”

Pierre Moscavic: “Çin’in şu an bir geçiş döneminde olduğunu düşünüyorum. 2015 verilerinde bir etki yok ama 2016’da Çin ekonomisinin yavaşlamasını konuşacağız ama çok büyük riskler yok. Bence dünya piyasaları Çin’i takip etmeli” . Bu ülkenin bazı yapısal reformlara ihtiyacı var. Daha iyi iletişim kurmaları gerekiyor. Ama genel olarak Avrupa ekonomisini etkileyeceğini düşünmüyorum”.

euronews: “Rusya ile ilişkiler ne durumda? İyileşeceğini düşünüyor musun?”

Pierre Moscavic: “Rusya derin bir durgunluğa giriyor ve yapısal reformlara ihtiyacı var. Bu değişiklikleri yapmak Rusya’nın elinde… Ekonomileri güçlü… Bu ülkede kalkınmayı tabii ki isterim. Ancak bunun Avrupa için küçük bir risk taşıdığını düşünüyorum.”

”Bizim sorunlarımız her şeyden önce iç… Avrupa’nın sorunu, daha güçlü bir ekonomi sağlayacak dinamolar geliştirmek. Asıl mesele önümüzdeki 10 yıldaki büyüme oranı ve bu süre zarfında bu faktörlerde yılda %1 oranında ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Yani bu yeterli mi? Hayır, bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla ticaret yapmalıyız, özellikle serbest ticaret. Ancak yönetmeliklerin iyi bir şekilde uyarlanması gerekiyor.

“Reel ekonomi ile ilgisi olmayan sorunlardan korkuyorum. Artık pek çok Avrupalı, konu ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olduğunda Avrupa’nın çözüm değil, sorun olduğunu düşünüyor. Avrupa’nın çözümün bir parçası olmasını istiyorum.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

seo paket casibom